Hakkımızda


Lamelif, tekstil sektörünün çeşitli kollarında faaliyet göstermektedir. Konfeksiyon alanında alt ve üst gurup olmak üzeri çeşitli ürün guruplarında üretim ve toptan satışı yapmaktadır. Genellikle yurtdışı satışa odaklanmış olan Lamelif Giyim markası 2015 yılında özellikle tesettür giyim alanında yurt içinde de faaliyetlerine başlamıştır. Hedef ve misyonumuz en kaliteli ve ekonomik ürünleri müşterilerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırmaktır.

Yüzde yüz müşteri memnuniyeti ilkesi ile yola çıkan Lamelif Giyim ekibi olarak vazgeçilmez kurallarımız, özgün tasarımlarımız, kaliteli ve rahat kumaşlardan oluşan kolleksiyonlarımız, sürdürülebilir yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek güncel modeller ile müşterilerimizefarklı olma ayrıcalığını sunmak, 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanunlarına uygun hareket etmektir.

ViZYONUMUZ En kaliteli ve ekonomik ürünleri müşterilerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırmak...

MiSYONUMUZ Vazgeçilmez kurallarımız, özgün tasarımlarımız, kaliteli ve rahat kumaşlardan oluşan koleksiyonlarımız ile yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek; güncel modellerimiz ile müşterilerimize farklı olma ayrıcalığı sunmak...

STRATEJİMİZ

ŞİRKETİMİZİN STRATEJİLERİ 3 HEDEF ÜZERİNE KURULMUŞTUR.

ÖNDER OL - NİTELİKLİ OL - YENİLİKÇİ OL

ÖNDER OL diyerek; Lamelifin Türkiye ve uluslararası pazarda planlı, verimli, karlı gelişmesini insan emeği ve kariyer gelişimini sağlamak...

NİTELİKLİ OL diyerek; İlk etapta müşterilerimiz olmak üzere, paydaşlarımızın düşüncelerini iyi analiz edip onlarla olan ilişkilerimizi hızlı, istikrarlı ve kararlı biçimde her zaman bir üste çıkarmayı, mükemmeliyetçiliğe olan heyecanını her zaman arttırma arzusunda olmayı; koordineli, planlı, analizci olmayı engeleyecek unsurların ortadan kaldırmayı ve bunların devamı için gerekli sistemlerin hazırlanıp kurulmasını sağlamaktır. Finansal ve bütçe dengesini çok yakından takip edilmesi ve gözlemlenmesi demektir.

İKİ ŞEY GERİ BIRAKIR: Kararsızlık ve çaresizlik

İKİ ŞEY BAŞARININ SIRRIDIR: Ustalardan ustalığı öğrenmek, kendini güncellemek.

YENİLİKÇİ OL diyerek; işletmemizin stratejik açıdan nerede olduğunu bilmeleri, çok iyi bir içgörüye sahip olmaları , işbirliğine önem vermeleri, süreçlerini hızlandırabilmeleri ve yenilikçiliğin en üst düzeyde yönetici tarafından bilinip varsayılması. Tasarımda, üründe, hizmette, pazarlamada , satışta, satış sonrası destekte, tekrar tasarlamada ve üründe sürdürülebilir bir başarı öykülemek. Müşteri tatminine yönelik yeni kaynaklar yaratma pazarlama stratejileri işletmelere yarışta üstünlük elde etmek için farklı çözüm ve uygulamaları hayata geçirebilme olanağı sağlayabilmek. Küreselleşen iş dünyasını derinden etkileyen kavramların başında değişim olgusu ve süreci yer almaktadır. Yenilikçiliği gerçekleştirmenin dört temel yolu vardır: Strateji , Süreç , Yapılanma ve Beceri. Belirsizliklerle dolu iş dünyasında belirsizliği aşmanın yolu; yenilikçiliktir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ 1- Evrensel iş etiğine, inanç ve kişisel özgürlüğe, ahlak kurallarınan uyum sağlamak.
2- Ayrımcılığı esas almadan, hoş görülü ve saygılı olmak. Hatalardan ders çıkarmak ve çözüm odaklı olmak.
3- Kendi değerlerine saygı duymak, sorumluluk bilincini (Bireysel ve Toplumsal Sorumluluk) bilincini benimsemek.
4- İşleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için teknolojiyi iyi kullanmak... Her bölümün işini kendi işi gibi görmek.
5- Uzmanlılık alanı dışındaki işleri uzmanına bırakmak... Sürekli kendisini güncellemek. (yenilikçiliğe açık olmak)
6- Üstlerinden iş öğrenmeyi, astlarına iş öğretmeyi temel esas almak.
7- Kayıtların hazırlanması ve saklanması gizliliğine uyum sağlanması... Fikri mülkiyet, özel ve gizli bilgilerin titizlikle korunması.
8- Şirketimiz için ayırmanız gereken zamanı, kurumumuzu, kaynaklarımızı ya da malzemelerimizi kullanan ya da bunları engelleyen işler.
9- Kişilere ayrıcalık tanınmaması ilkesi: Çalışanın, tanıdığı birinci, ikinci, üçüncü kişilere ayrıcalık tanımaması.
10- Kuralların, yasanın ya da politikaların ihlal edildiğine dair şüpheleri, herhangi bir korkuya kapılmadan Etik Komisyon’a rapor edebilmesi.
11- Kurallara tam bağlılık ve uyum içerisinde olması.
12- Sorunları üstleri ile paylaşması, üçüncü kişilere bildirimde bulunmaması. Kendi değerlerini ve kurumun değerlerini büyük bir titizlikle koruması.

YÖNETİM KURULU ESASLARI

Komiteler ve yönetim kurulunun görev dağılımı, toplantı gündeminin oluşturulması yöntemi;

- Üyelerin hak ve yükümlülükleri,
- Tüm üyelerin oy haklarının olduğu,
- Yönetim Kurulu üyelerinin birbirlerine ve yöneticilerin

Yönetim Kuruluna bilgi verme yükümlülüğü,
- Yönetim Kurulu'nun performansının değerlendirilmesi,
- Yıllık toplantı sayısı ve toplantı planlaması hakkında grafikIerin hazırlanması ve bildirilmesi...

Lamelif Giyim Uygulamalarda yukarıdaki hak ve yükümlülükleri esas almaktadır

Alışverişe devam et